Avro 621 Tutor/Sea Tutor

Začátkem 30. let se ukazovala nut­nost nahradit cvičné letadlo pro zá­kladní výcvik pilotů RAF Avro 504N no­vým typem. Je logické, že se jeho ná­stupcem stal Avro 621, později nazvaný Tutor.

Vznikl v r. 1929 v konstrukční kance­láři Roye Chadwicka a vyznačoval se drakem zhotoveným ze svařovaných ocelových trubek, potažených plátnem. Prototyp s civilní registrací, poháněný hvězdicovým motorem Armstrong Siddeley Mongoose IIIA s výkonem 116 kW, byl v prosinci 1929 odeslán k porovná­vacím zkouškám do Aircraft and Armaven Experimental  Establishment v Martlesham Heath. Veřejnosti se po­prvé představil na výstavě nových typů letadel RAF (New Types Park) 28. červ­na 1930 v Hendonu.

Následovaly provozní porovnávací zkoušky s dalšími typy, po nichž byl Tu­tor vybrán k použití u RAF. Následovala zkušební objednávka 21 Tutorů podle dodání 3/30, poháněných pětiválcovým motorem Mongoose. Na rozdíl od nekapotovaných motorů Mongoose, které pohánély první letadla, byly vlastně všechny následující sériové stroje poháněny motory Armstrong Siddeley Lynx P/C o výkonu 179 kW, zakryté širokým prstencem Townend.

Bylo vyrobeno i několik civilních 621 a další, které byly určeny pro službu u vojenských letectev cizích států. Tři byly dodány irskému letectvu, sedm vo­jenskému letectvu Kanady, dva pro vojenské letectvo Jižní Afriky, 30 pro vojenské letectvo Řecka, tři pro dánské. Nejvétší objednávky však přišly od RAF. které si objednalo 394 Tutorů z celkově vyrobených 795. Výroba byla ukončena v květnu 1936. Většina Tutorů byla vyrobena podle technických pod­mínek 18/31 . Podle technických podmí­nek 26/34 byla zahájena výroba plová­kové verze známé jako Sea Tutor. Tyto stroje byly dodány v letech 1934-36 ke zkouškám na vodě ve Felixstowe a po­užívaly se rovněž v Seaplane Training School v Calshotu. V r. 1938 byly Sea
Tutory vyřazeny ze služby.

Podávky Tutorů standardního prove­dení pro RAF byly zahájeny v r. 1933 do­dávkou pro Central Flying School, do­dávky dalších strojů byly určeny pro RAF College v Cranwellu, k 5. Flying Training School v Sealandu a k 5. Flying Training School v Granthamu. Tutory byly po přestěhování do leteckých škol, kde nahradily Avro 504 a staly se tak je­jich standardním vybavením, dodány univrzitním leteckým útvarům a k letkám Auxiliary Air Porce (pomocných le­teckých sil).

Vynikající ovladatelnost Tutora z něj učinila ideální akrobatický letoun. V této roli se Tutory CFS poprvé představily na leteckém dnu RAF, pořádaném 26. červ­na 1936 v Hendonu, s  horními křídly po­malovanými bílými a rudými barvami, symbolizujícími východ slunce. Avro dostalo povolení k licenční výro­bě Tutorů v Jižní Africe, kde jich bylo vy­robeno 57.

S nastupujícím přezbrojováním stíha­cích útvarů RAF na stíhačky Hurriccane a Spitfire, začalo RAF dávat přednost při výcviku jednoplošníkům. Tutory byly proto nahrazeny dolnoplošníky Miles Magister.

Verze

Avro 621 Tutor II: jediný stroj s upraveným systémem vzpěr P.W.S.18: polské označení pro 40 licenčně vyrobených Tutorů.

Tutory sloužily u RAF jako cvičné stroje do doby, než přišly jednoplošníky Miles Magister. Do služby bylo zařazeno 380 Tutorů, většina z nich byla poháněna kapotovaným hvězdicovým motorem Armstrong Siddeley Lynx IVC.

Technické údaje

  • Typ: jednomotorový dvoumístný dvouplošník pro základní výcvik
  • Pohonná jednotka: hvězdicový motor Armstrong Siddeley Lynx IVC o výkonu 179 kW
  • Výkony: max. rychlost 196 km/h; cestovní rychlost 169 km/h; dostup 4 940 m; dolet 402 km
  • Hmotnost: prázdná 839 kg; max. vzletová 1 115 kg
  • Rozměry: rozpětí 10,36 m; délka 8,08 m; výška 2,92 m; plocha křídel 27,96 m2
  • Výzbroj: žádná