Bell X-22

Na objednávku US Navy vyrobila v listopadu 1962 firma Bell letoun Bell X-22A, určený k výzkumu sklápě­ní ventilátorů za letu. Klasický trup měl ve své zadní části uchyceno krátké kříd­lo, které na obou koncích neslo ventilá­torovou jednotku uchycenou v náběžné hraně, s elevony umístěnými v části za výstupem ventilátoru a s třílistými vr­tulemi Hamilton Standard o průměru 2,13 m. Přední plochy, umístěné na každé straně trupu, nesly obdobné ventilátory a řídicí plochy. Pohon zajiš­ťovaly čtyři turbohřídelové motory General Electric YT58-GE-8D, uchyce­né v páru u kořenu křídla a propojené hřídelí, která při vysazení jednoho mo­toru zajišťovala nepřerušený pohon. První X-22A vzlétl 17. března 1966, kdy dosáhl čtyř svislých startů do výš­ky 7,62 m. Uskutečnil se také start STOL, avšak 8. srpna 1966 způsobila porucha hydraulického systému tvrdé přistání. Poté bylo rozhodnuto, že oprava letounu se nevyplatí. Druhý prototyp poprvé vzlétl 26. ledna 1967 a úspěšné absolvoval zkušební pro­gram až do konce. Dne 19. května 1969 byl předán do služby FAA a do NASA,
kde byl zařazen do výzkumného pro­gramu V/STOL a nalétal 110 hodin. V tomto období zaznamenal na 185 plných přechodů ze svislého do vodo­rovného letu, asi 400 svislých startů
a přistání a asi 200 krátkých startů a přistání.

Technické údaje

Bell X-22

  • Typ: čtyřmotorový samonosný experimentální hornoplošník typu kachna
  • Pohonná jednotka: turbohřídelové motory General Electric YT58-GE-8D o tahu 932 kW
  • Výkony: max. rychlost 506 km/h; cestovní rychlost 343 km/h ve výšce 3 355 m; dolet 716 km
  • Hmotnost: max. vzletová VTOL a STOL 8 172 kg
  • Rozměry: rozpětí 11,96 m; rozpětí předních ploch 7,01 m, délka 12,06 m; výška 6,3 m

Bell X-22A, kombinující možnost VTOL s konvenčním letem, využívající čtyř velkých ventilátorů, neodpovídá žádnému standardu. Pohon zajišťují turbohřídelové motory umístěné na zadním křídle, křížově propojené hřídelemi jako pojistkou před zastavením některého z ventilátorů.