Besson LB – létající čluny

Konstruktér Marcel Besson začal vyrá­bět námořní letouny v r. 1915. Ve spo­lupráci s Georgem Lévym vyrobil sérii létajících člunů se třemi křídly. Ozna­čení LB znamenalo společenství Lévy-Besson, vývoj a výroba probíhaly v zá­vodě Hydravions Georges Levallois et Levy.

V letech 1917-19 byly zkoušeny tři různé typy, všechny poháněné tlačnou vrtulí. První byl jednomístný stíhací le­toun s motorem Hispano-Suiza o vý­konu 134 kW (180 k). Třímístný hlíd­kový letoun s velkým doletem měl dvě horní křídla stejného rozpětí a spodní bylo kratší. Poháněl jej motor Renault o výkonu 336 kW (450 k). Třetí proto­typ byl jediný, od něhož byla vyrobena série 12 strojů. Byl to pobřežní hlídko­vý letoun poháněný motorem Renault. Měl tříčlennou posádku se střeleckým stanovištěm v přídi trupu. Horní a spod­ní křídla měla stejné rozpětí, zatímco střední bylo kratší.

Technické údaje

Besson LB: jednomotorový třímístný vzpěrový námořní pozorovací trojplošník
Pohonná jednotka: řadový motor Renault 12Fe o výkonu 224 kW
Výkony: max. rychlost 170 km/h, stoupání do výšky 1 000 m za 4 min., dolet 500 km
Hmotnost: prázdná 840 kg; vzletová 1 570 kg.
Rozměry: rozpětí 13 m; délka 9 m; výška 3,2 m; plocha křídel 47 m2
Výzbroj: pohyblivý kulomet ráže 7,7 mm, držáky pro dvě pumy o hmotnosti 50 kg

Besson LB: jednomotorový třímístný vzpěrový námořní bombardovací trojplošník
Pohonná jednotka: řadový motor Renault o výkonu 336 kW
Výkony: max. rychlost 150 km/h ve výšce 1 500 m
Hmotnost: prázdná 2 500 kg; max. vzletová 4 400 kg
Rozměry: rozpětí 21 m; délka 16,5 m; výška 4,8 m; plocha křídel 100 m2
Výzbroj: dva kulomety ráže 7,7 mm, pumy do 400 kg

Besson LB, pobřežní hlídkový člun, byl vyráběn jen v malém počtu. Jeho konstrukce byla zastaralá ještě před zavedením do služby.

Besson MB-410 a MB-411

Besson MB-410-01 poprvé vzlétl na podzim r. 1932. Byl vyvinut Marcelem Bessonem z typu MB-35 a navržen tak, aby jej bylo možné rychle složit i rozlo­žit. Byl poháněn hvězdicovým moto­rem Salmson o výkonu 101 kW(135k), měl jeden velký hlavní plovák a další dva menší, stabilizující, na konci křídla. Zkoušky probíhaly v r. 1933, avšak pro­totyp byl po kolizi zcela zničen. Navzdory tomu narůstal o tento typ zájem, zejména jako o palubní letoun velkých útočných ponorek stavěných v té době ve Francii. Besson MB.411 byl vyroben ve dvou exemplářích v le­tech 1935-36. První vzlétl v červnu 1935 a lišil se od MB-410 výkonnějším motorem Salmson a přestavěnými ocasními plochami se dvěma přídav­nými svislými ploškami. Jiná zlepšení byla provedena na stabilizačních plo­vácích.

První MB-411 se nalodil na Surcouf v září 1935 a v červnu 1940 stále ještě byl na palubě lodě. Uskutečnil několik letů na pobřeží  jižního  Devonu a Dorsetu, kde měl několik střetů s po­zorovacími letadly. Nakonec byl po­škozen při kolizi a ponorku již neprovázel. Její plavba skončila 18. února 1942 tragédií, když byla v šeru přepa­dena americkým stíhacím letounem. Plány, podle nichž měl MB-411 sloužit na britské obchodní lodi, se neusku­tečnily. Další osud letounu není znám.

Technické údaje

Besson MB-411

  • Typ: jednomotorový dvoumístný samonosný palubní dolnoplošník
  • Pohonná jednotka: hvězdicový motor Salmson 9Nd o výkonu 130 kW
  • Výkony: max. rychlost 190 km/h; dostup 5 000 m; dolet 400 km
  • Hmotnost: prázdná 760 kg; max. vzletová 1 140 kg
  • Rozměry: rozpětí 12 m; délka 8,25 m; výška 2,85 m; plocha křídla 22 m2

Maličký hydroplán Besson MB-411 byl určen k doprovodu ponorky Surcouf. Mohl být vybaven dvojicí otočných kanónů ráže 203 mm vy­bavených „okem“, které umožňova­ lo rozšířit vyhledávání na horizontu.