Historická letadla firmy Blohm und Voss

Blohm und Voss BV 141

V r. 1937 vydalo Reichsluftfahrtministerium (RLM) požadavky na jednomotorový třímístný letoun s krátkým dole­tem pro průzkum a pozorování. Důraz byl kladen na dobrý výhled pozoro­vatelů. Požadavek vyvolal odezvu u fi­rem Arado a Focke-Wulf a v té době neznámého dr. ing. Richarda Voghta z Hamburger Fluzeugbau. Ten před­vedl neobvyklý návrh nesymetrického letounu. V přední části trupu byl insta­lován hvězdicový motor B.M.W. 132N o výkonu 645 kW (865 k), bohatě pro­sklená kabina tvořila gondolu napravo od trupu. Přednost dostal Focke-Wulf 189, ale Hamburger Flugzeugbau po BV141 byl neobvyklý průzkumný letoun. Nesymetrické uspořádání bylo navrženo tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výhledu. stavil na vlastní náklady prototyp BV 141, který vzlétl 25. února 1938. Další dva prototypy se objevily na pod­zim 1938, oba mírně větší než první stroj. Třetí letoun s větším rozchodem podvozku byl vyzbrojen dvěma pevný­mi kulomety MG 17 ráže 7,92 mm a dvěma zbraněmi MG 15 podobné rá­že střílejícími dozadu. Mohl také nést kameru a závěs pro čtyři 50kg pumy. Zkoušky byly natolik úspěšné, že RLM vybralo a objednalo pět ověřovacích BV 141 A.

Průběh zkoušek v Erprobungstelle Rechlin byl úspěšně ukončen, avšak plány na sériovou výrobu byly vzhle­dem k malému výkonu motoru v dubnu 1940 zastaveny. Pět prototypů bylo upraveno a konstrukčně zpevněno a pod označením BV 141B je na pod­zim 1941 převzala ke zkušebnímu pro­vozu Aufklárungsschule 1 Luftwaffe. Pro zpoždění vývoje byly v r. 1943 prá­ce na letounu zastaveny.

Verze

BV 141 A: vyrobeno pět ověřovacích strojů se zvětšenou plochou (42,86 m2) a rozpětím křídla (15,45 m), poháněných hvězdicovým motorem B.M.W.Bramo 323 o výkonu 746 kW (1 000 k)
BV 141B: pět ověřovacích letounů bylo rozsáhle upraveno, vnější zjevné změny byly provedeny na křídle. Vodorovné ocasní plochy byly nesymetrické, aby se v prosklené gondole zlepšil prostor pro střelce střílejícího dozadu. Blohm und Voss BV 141-04 (V7) Luftwaffe při testování ke konci r. 1939.

Technické údaje

Blohm und Voss BV 141B

 • Typ: jednomotorový samonosný průzkumný středoplošník
 • Pohonná jednotka: hvězdicový motor B.M.W. 801A o výkonu 1 163 kW
 • Výkony: max. rychlost 370 km/h; dostup 10 000 m; dolet 1 200 km
 • Hmotnost: prázdná 4 700 kg; max. vzletová 5 700 kg
 • Rozměry: rozpětí 17,46 m; délka 13,95 m; výška 3,6 m; plocha křídla 53 m2
 • Výzbroj: dva pevné kulomety MG 17 ráže 7,92 mm a dva pohyblivé kulomety MG 15 ráže 7,92 mm plus čtyři 50kg pumy

Blohm und Voss BV 142

Blohm und Voss BV 142 (původní ná­zev Ha 142) byl přímo odvozen z plo­vákové verze Ha 139 a měl mnoho společných konstrukčních znaků svých předchůdců. Byl určen pro transatlan­tickou poštovní dopravu. Nový letoun vycházel ze třetího prototypu Ha 139, s nímž měl podobné křídlo do obráceného „M“. Původní motory byly nahrazeny čtyřmi hvězdicovými B.M.W. 132H, motorové gondoly byly protaže­ny, aby ukryly nohy hlavního podvoz­ku. Dvojité zádové kolo bylo také zatahovatelné.
Prototyp Ha 142 poprvé vzlétl 11. října 1938, vzápětí následoval druhý prototyp, označený jako Blohm und Voss BV 142. Dva další letouny BV 142 zahájily zkoušky a vývojový program, který za­hrnoval test pro Lufthansu. Nikdo však neprojevil velký zájem, a tak na začát­ku 2. sv. války byly všechny letouny vráceny výrobci. Bylo rozhodnuto upravit první dva prototypy pro hlídko­vání a průzkum.

Základní změny zahrnovaly pro­sklení protažené přídě obdobně jako u Ha 139 V3/U1, výzbroj v přídi, v horní a ve spodní části trupu. Luftwaffe byly dodány v posledních měsících r. 1940 a sloužily ve 2. Aufklárungsgruppe Oberbefehlshaber der Luftwaffe se za­řazením v Luftflotte III ve Francii. Neupravený třetí a čtvrtý prototypy se používaly jako dopravní letouny bě­hem vojenské invaze do Norska. Všechny BV 142 však byly z Luftwaffe vyřazeny v r. 1942.

Technické údaje

BV 142

 • Typ: čtyřmotorový samonosný průzkumný nebo transportní dolnoplošník
 • Pohonná jednotka: hvězdicové motory B.M.W. 132H, každý o výkonu 656 kW
 • Výkony: max. rychlost 375 km/h; cestovní rychlost 325 km/h; dostup 9 000 m; dolet 3 900 km
 • Hmotnost: prázdná 11 000 kg; max. vzletová 16 500kg
 • Rozměry: rozpětí 29,53 m; délka 20,45 m; výška 4,44 m; plocha křídla 130 m2
 • Výzbroj: kulomet MG 15 ráže 7,92 mm v přídi trupu a další ve spodní kopuli pod trupem a v pohyblivé věži na hřbetě trupu

Blohm und Voss BV 142 byl odvozen z transatlantického plovákového letounu Ha 139 a byl koncipován jako pozemní poštovní letoun. Prototyp V1 byl vyvíjen pod civilním označením D-AHFB, později však byl upraven jako průzkumný letoun s dlouhým doletem, který používala 2. Aufklarungsstaffel Oberbefehlshaber der Luftwaffe.