Bloch M.B.200

V r. 1932 francouzské ministerstvo le­tectva rozšířilo technické požadavky na pětimístný noční bombardér. V té době bylo požadavků na konstrukci vojenských letounů jen málo, proto bylo dodáno osm návrhů od pěti fi­rem. Svědčilo to o velkém zájmu získat výrobní zakázku. Úspěšné byly firmy Bloch a Farman, ale výsledné bombar­déry bylo možné zařadit do různých ka­tegorií.

Bloch ukončil návrh čtyřmístného bombardéru, který byl vzhledem i kon­cepcí podobný britským strojům Bristol Bombay a Handley Page Harrow. Byl to samonosný hornoplošník celokovové konstrukce s pevným podvozkem. Bloch M.B.200-01 poháněl hvězdico­vý motor Gnome-Fthóne 14Krsd o vý­konu 567 kW (760 k). Poprvé vzlétl v červenci 1933.

Na základě letových zkoušek bylo 1. ledna 1934 objednáno 25 letounů, navzdory tomu, že maximální rychlost prototypu byla o 18 % nižší, než se předpokládalo.

Po uvedení do provozu se M.B.200 projevily se jako spolehlivé letouny. Bylo dodáno 208 strojů vyrobených firmami  Bloch  (4),  Brequet (19), Hanriot (45), Loiře (19), Potez (111) a SNCASO (10).

Na počátku 2. sv. války bylo těmito zastaralými letouny ještě vyzbrojeno sedm Groupes, nasazených v první li­nii. V době německé ofenzívy však by­ly letouny vyřazeny ke cvičným úče­lům.

Tento typ vyráběly v licenci také čes­koslovenské firmy Aero a Avia. Němci je pak používali k výcviku posádek a k plnění týlových úkolů.

Technické údaje

Bloch M.B.200

  • Typ: dvoumotorový čtyřmístný samonosný bombardovací hornoplošník
  • Pohonná jednotka: hvězdicové motory Gnome-Rhóne 14Kirs/Kjrs o výkonu 649 kW
  • Výkony: max. rychlost 285 km/h; dostup 8 000 m; dolet 1 000 km
  • Hmotnost: prázdná 4 463 kg; max. vzletová 7 280 kg
  • Rozměry: rozpětí 22,45 m; délka 16 m; výška 3,9 m; plocha křídla 67 m2
  • Výzbroj: tři kulomety ráže 7,5 mm (po jednom v přídi trupu, na hřbetě a pod trupem), pumy do hmotnosti 1 200 kg